Loading...

Вариофокални камери

Вариофокалните камери са получили името си от обективите, с които са снабдени. Вариофокален обектив е онзи обектив, чието фокусно разстояние може да бъде променяно и настройвано. Така, чрез използване на вариофокални камери при изграждане на видеонаблюдение, е постижима по-голяма гъвкавост по отношение настройката и фокуса на наблюдаваният периметър. Чрез фокуса на вариофокалните камери даден обект може да бъде приближаван или съответно отдалечаван в зависимост от нуждата за наблюдение.

Най-често ползваните вариофокални камери при проектиране и изграждане на видеонаблюдение са тези с автоматична бленда, която сама се регулира спрямо светлината, постъпваща през обектива.